woensdag 10 april 2013

Sensorische integratiestoornis


Reageert je kind overgevoelig op prikkels, of geeft het juist te weinig reactie op prikkels? Heeft het problemen met aanraking, beweging of lichaamshouding? Reageert het soms op een ongebruikelijke manier op bepaalde situaties, geluiden, geuren, smaken? Als dit het geval is kan het zinnig zijn om meer informatie te zoeken over sensorische integratiestoornis.

Een sensorische integratiestoornis is het onvermogen om informatie die via de zintuigen is binnengekomen zodanig te gebruiken dat een soepel functioneren in het dagelijks leven mogelijk wordt. De integratie van de informatie die via de zintuigen binnenkomt vindt plaats in het centrale zenuwstelsel, dat wordt bestuurd door de hersenen. Als de informatieverwerking rommelig verloopt, kunnen de hersenen hun belangrijkste taak, het verwerken van sensorische boodschappen, niet goed uitvoeren.
De samenhang tussen je hersenen en je gedrag is groot. Omdat het brein van een kind met een sensorische integratiestoornis ongeorganiseerd is, zal een groot deel van zijn gedrag dat ook zijn. De algehele ontwikkeling van je kind zal meer ongeordend verlopen, en het kan voor je kind een opgave zijn om doodgewone taken uit te voeren en te reageren op alledaagse gebeurtenissen.

Een heel goed boek over dit onderwerp is Uit de Pas, omgaan met sensorische integratiestoornis bij kinderen, van Carol Stock Kranowitz. Zij geeft uitgebreide en duidelijke informatie over deze stoornis, en vooral: veel tips en oefeningen die je zelf thuis toe kan passen samen met je kind. Een aanrader.


Bron: Uit de pas, Kranowitz, 2005.

maandag 8 april 2013

Uitspraakproblemen: tips

Als je kind woorden nog niet goed uitspreekt, kun je als ouder veel doen om je kind daarin te stimuleren. Hier een aantal tips:
  • Verbeter je kind nooit op een negatieve manier. Zeg dus niet: nee, dat zeg je verkeerd. Leg geen druk op je kind om te praten.
  • Herhaal de woorden die je kind nog niet goed uitspreekt op de juiste manier en geef ze terug. Als je kind bijvoorbeeld zegt: toes!, dan geef je terug: ja, inderdaad, dat is de poes!
  • Spreek zelf rustig en duidelijk
  • Ga op ooghoogte zitten en zorg dat er oogcontact is. Laat je kind naar je mond kijken terwijl je praat, zodat het kan zien hoe je bepaalde klanken uitspreekt.
  • Zorg dat je kind belangstelling krijgt voor de klank die je wilt oefenen. Bekijk plaatjes in een prentenboek, zoek voorwerpen op die beginnen met deze klank, benadruk deze klank tijdens het voorlezen.
  • Probeer eventueel duimen en het gebruik van een speen af te leren
  • Let er op dat kind in rust niet met open mond zit.
  • Hou het gehoor van je kind in de gaten. Kinderen die niet goed kunnen horen, kunnen klanken niet voldoende onderscheiden
  • Doe leuke spelletjes samen waarbij je tong en lippen gebruikt. Bijvoorbeeld bellen blazen, gekke bekken trekken, gekke geluidjes maken, liedjes zingen met klanken (la, la, la, of na, na, na,etc.)

zondag 7 april 2013

Feuerstein methode

Iedereen kan leren. Er is alleen verschil in hoeveel tijd en ondersteuning iemand daar bij nodig heeft. Een succesvolle methode om kinderen te leren leren is de Feuerstein methode. Deze methode is ontwikkeld door prof.Reuven Feuerstein. Zijn inspirerende motto is: "Kan niet bestaat niet! Als er al een plafond is, dan ken ik hem niet". Hij gaat uit van de mogelijkheden van ieder mens, niet van de barrières.
Het Feuerstein Centrum Nederland biedt begeleiding aan kinderen met een leerbeperking en helpt hen door middel van het aanleren van denk- en leervaardigheden om zich verder te ontwikkelen. Voor meer informatie, zie: Feuerstein Centrum Nederland

vrijdag 5 april 2013

Visolie bij leerproblemen

Omega-3 vetzuren zijn heel belangrijk in de ontwikkeling van de hersenen. Door ons voedingspatroon krijgen we vaak niet genoeg van deze stof binnen. Een tekort aan deze vetzuren kan leer- en gedragsproblemen verergeren.
Uit onderzoek in 2005 in Durham blijkt dat het innemen van extra Omega-3 vetzuren in de vorm van visolie, een positief effect kan hebben. In het onderzoek kregen schoolkinderen met een leerachterstand enkele maanden lang visolie. De kinderen verbeterden op het gebied van lezen en schrijven en hadden minder last van concentratieproblemen en hyperactief gedrag. Meer informatie over het onderzoek kun je vinden op deze link.
donderdag 4 april 2013

Hanen cursus

Wanneer je kind vertraagd is in zijn taal- en spraakontwikkeling , kan je overwegen de Hanencursus te volgen. Deze cursus is bedoeld voor ouders van kinderen van 2 tot ongeveer 5 jaar met een taalachterstand.
De cursus wordt gegeven door een logopedist, en bestaat uit 8 groepsbijeenkomsten en huisbezoeken. Ouders krijgen informatie aangeboden over de spraak- en taalontwikkeling van hun kind en tips over hoe zij hun kinderen hierin kunnen stimuleren. Er vinden enkele huisbezoeken plaats, waarin je samen met je kind op video opgenomen wordt. Je krijgt ook de DVD met opnames en feedback van de logopedisten, en een handboek. In het boek staan allerlei voorbeelden, tips en spelletjes die je met je kind kunt doen.
Ik heb deze cursus samen met mijn man gevolgd, en vond het zeer waardevol. Je krijgt meer inzicht in de interactie met je kind, en leert welke houding je het best aan kan nemen om je kind te stimuleren in het praten. Je leert om beter aan te sluiten bij het niveau van je kind, en van daaruit steeds iets toe te voegen.
De Hanencursus zelf wordt vergoed door je zorgverzekeraar, voor de DVD en het handboek betaal je 33 euro. De cursus wordt door heel Nederland gegeven. Op www.hanen.org vind je meer informatie over de methode.


woensdag 3 april 2013

Kleine Stapjes, early intervention programma

De eerste 4 jaren zijn cruciaal in de ontwikkeling van je kind. Als er sprake is van een ontwikkelingsachterstand, is het belangrijk om zo vroeg mogelijk te beginnen met het aanbieden van extra hulp bij het leren. Alle kinderen leren vaardigheden in stappen. Kinderen die moeilijker leren, kunnen meer tussenstapjes nodig hebben om hetzelfde doel te bereiken. Met het vroeghulpprogramma Kleine Stapjes kun je als ouders zelf aan de slag om in kleine stapjes specifieke vaardigheden samen met je kind te oefenen.
Het programma is bedoeld voor kinderen met een ontwikkelingsleeftijd van 0 tot 4 jaar. Het bestaat uit een map met verschillende hoofdstukken, waarin de verschillende ontwikkelingsgebieden worden behandeld.  Met behulp van invullijsten kun je toetsen waar je kind zich bevindt op elk gebied. De gebieden die behandeld worden zijn: Communicatie, Fijne Motoriek, Grove Motoriek, Receptieve Taal en Persoonlijke en Sociale Vaardigheden. Op basis van de invullijsten kun je een gericht oefenplan maken voor je kind. Voor elke vaardigheid wordt uitgebreid beschreven op welke manier je dit kan oefenen.
Ik heb het programma thuis gebruikt voor mijn zoontje, en vond het erg handig. Er staan heel veel tips en ideeën om spelletjes en activiteiten te doen met je kind. Hele simpele dingen die je heel makkelijk in kan passen in je dagelijkse leven, maar waar je uit jezelf niet altijd aan denkt. Ook helpt het goed om een duidelijker beeld te krijgen van de ontwikkeling van je kind, en welke stapjes er voor nodig zijn om bepaalde mijlpalen te bereiken.
Het programma kan besteld worden via de webshop van Stichting Downsyndroom en kost 65 euro.Des te vroeger, des te beter

Als je merkt dat je kind achterloopt, wacht dan niet te lang met het extra stimuleren van je kind. Vaak zal je vanuit je omgeving gerustgesteld worden, met de boodschap dat ieder kind anders is, en ze het allemaal op hun eigen tempo doen. Dat is natuurlijk ook zo. Bij kinderen met een duidelijke ontwikkelingsachterstand is er alleen wel meer aan de hand dan dingen op je eigen tempo doen. Deze kinderen hebben welk degelijk extra ondersteuning nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen. Uit veel onderzoeken blijkt dat des te eerder je kinderen deze extra ondersteuning geeft, des te effectiever het is. Laat dus geen kostbare tijd voorbij gaan, en ga zo snel mogelijk aan de slag met je kind. Voor jonge kinderen zijn er verschillende programma's die je thuis uit kunt voeren. Een daarvan is "Kleine Stapjes". In mijn volgende blog zal ik daar verder op ingaan.