donderdag 4 april 2013

Hanen cursus

Wanneer je kind vertraagd is in zijn taal- en spraakontwikkeling , kan je overwegen de Hanencursus te volgen. Deze cursus is bedoeld voor ouders van kinderen van 2 tot ongeveer 5 jaar met een taalachterstand.
De cursus wordt gegeven door een logopedist, en bestaat uit 8 groepsbijeenkomsten en huisbezoeken. Ouders krijgen informatie aangeboden over de spraak- en taalontwikkeling van hun kind en tips over hoe zij hun kinderen hierin kunnen stimuleren. Er vinden enkele huisbezoeken plaats, waarin je samen met je kind op video opgenomen wordt. Je krijgt ook de DVD met opnames en feedback van de logopedisten, en een handboek. In het boek staan allerlei voorbeelden, tips en spelletjes die je met je kind kunt doen.
Ik heb deze cursus samen met mijn man gevolgd, en vond het zeer waardevol. Je krijgt meer inzicht in de interactie met je kind, en leert welke houding je het best aan kan nemen om je kind te stimuleren in het praten. Je leert om beter aan te sluiten bij het niveau van je kind, en van daaruit steeds iets toe te voegen.
De Hanencursus zelf wordt vergoed door je zorgverzekeraar, voor de DVD en het handboek betaal je 33 euro. De cursus wordt door heel Nederland gegeven. Op www.hanen.org vind je meer informatie over de methode.