vrijdag 4 april 2014

Sensorische integratiestoornis bij kinderen

Heb jij ook een kind dat rustig rond kan lopen met maar 1 schoen of een natte broek zonder het door te hebben? Dat zich vaak niet goed bewust lijkt te zijn van z'n lichaam en van z'n omgeving? Snel struikelt en te veel eten tegelijk in z'n mond doet? Of  juist het omgekeerde: overgevoelig is voor aanraking, beweging liever vermijdt  en een moeilijke eter is? Dan kan er sprake zijn van sensorische verwerkingsproblemen. Je kind is als het ware onder- of overgevoelig voor prikkels vanuit de omgeving en geeft te weinig of teveel reactie. Dit kan leiden tot leer- en gedragsproblemen. Een ergo- of fysiotherapeut gespecialiseerd in sensorische integratiestoornis kan hierin veel voor je kind betekenen.

Wat is een sensorische integratiestoornis?
We krijgen de hele dag een enorme hoeveelheid informatie via onze zintuigen door. Deze informatieverwerking vindt plaats in de hersenen en zorgt er voor dat we op een effectieve manier kunnen reageren op onze omgeving. Bij kinderen met een sensorische integratiestoornis verloopt deze informatieverwerking rommelig. Hierdoor zal het gedrag en de algehele ontwikkeling van het kind ook meer ongeordend zijn. De sensorische informatie die nodig is om dingen te leren en om handelingen te plannen en uit te voeren komt als het ware niet goed aan, waardoor er leer- en gedragsproblemen kunnen ontstaan. 

Sensorische integratiestoornis kun je onderverdelen in 3 categorieen: 

Sensorische modulatieproblemen
Er is sprake van problemen met aanraking, beweging en lichaamshouding.
Kinderen kunnen bijvoorbeeld overgevoelig zijn voor aanraking, bepaalde texturen of voedingsmiddelen en kunnen daar angstig, geprikkeld of agressief op reageren. Het omgekeerde kan ook: het kind merkt aanraking niet op, neemt niet goed waar hoe dingen aanvoelen, laat dingen snel vallen en is zich bv. niet bewust van vieze handen of kleding.

Sensorische discriminatieproblemen
Een kind kan niet goed onderscheid maken tussen de ene en de andere prikkel of begrijpt niet wat een bepaalde prikkel betekent. Het heeft een gebrekkig lichaamsbewustzijn en weinig voeling met de handen en voeten. Kleedt zich slordig en is onhandig met aankleden, knopen, ritsen, mutsen e.d. Heeft moeite met het doseren van bewegingen en kan bijvoorbeeld in het spel met andere kinderen tegen ze aan botsen of bovenop ze duiken. De moeite met discriminatie kan zich ook uiten bij het gehoor of het zicht. Het kind kan bijvoorbeeld moeite hebben met het herkennen van bepaalde klanken of bepaalde gezichtsuitdrukkingen worden niet goed herkend.

Sensomotorische problemen 
Er is sprake van problemen met bewegingspatronen, de balans en coordinatie.Het kind kan gespannen zijn of juist slappe spieren hebben. Verliest gemakkelijk zijn evenwicht, struikelt snel. Heeft moeite met het tegelijkertijd gebruiken van beide kanten van het lichaam om bijvoorbeeld te springen, te klappen, de schommel vast te houden, etc. 

Een aparte categorie waarbij er problemen zijn met sensomotorische vaardigheden is dyspraxie:
Hierbij heeft het kind moeite met het bedenken, plannen en uitvoeren van complexe motorische handelingen. Deze kinderen zijn vaak onhandig en lijken schijnbaar onverschillig. Spraak- en articulatieproblemen kunnen hier een onderdeel van zijn. 

Behandeling
Een behandeling kan helpen om alle zintuigen beter te laten samenwerken. Je kind kan hierdoor beter reageren op de omgeving waardoor het leren, de sociale interactie en ook het zelfvertrouwen van je kind zullen verbeteren. Het beste is om zo vroeg mogelijk hulp te zoeken als je vermoedt dat je kind problemen heeft met sensorische informatieverwerking. Het centrale zenuwstelsel van jonge kinderen is nog kneedbaar en veel reacties op prikkels liggen nog niet vast. Je zult zien dat je kind enorm vooruit gaat als je gericht gaat werken aan sensorische integratie.

Op www.ergotherapie.nl staan contactgevens van de beroepsvereniging van ergotherapeuten. Zij kunnen je adviseren over goede ergotherapeut bij jou in de buurt. Datzelfde geldt voor: www.defysiotherapeut.com
Een heel goed boek over sensorische integratiestoornis bij kinderen is: Uit de Pas van Carol Stock Kranowitz. In Met Plezier uit de Pas beschrijft zij allerlei oefeningen en activiteiten die je die je thuis of op school met je kind kunt doen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten