dinsdag 21 januari 2014

Het belang van een goede woordenschat


Het leren op school heeft veel te maken met taal. Als je veel woorden niet kent, begrijp je ook minder goed wat de leerkracht zegt of wat je leest. Uit onderzoek blijkt dan ook dat de woordenschat van je kind sterk samenhangt met de schoolresultaten. Kinderen met een kleine woordenschat doen het slechter op school.

De omgeving waarin een kind opgroeit, heeft een grote invloed op de taalontwikkeling van je kind. Dit komt omdat kinderen tot hun 6e jaar vooral nieuwe woorden leren door de interactie met hun ouders/verzorgers en andere mensen in de omgeving. Bijvoorbeeld door naar volwassenen te luisteren. 

Volgens onderzoek beschikken kinderen uit taalrijke milieus op 3-jarige leeftijd over vijf keer zoveel woorden dan kinderen uit kansarme groepen. Kinderen komen daardoor de school binnen met grote verschillen in woordenschat. Die verschillen ontstaan doordat een kind uit:
- een bijstandsgezin gemiddeld 615 woorden per uur hoort;
- de lichtgeschoolde groepen gemiddeld 1251 woorden per uur hoort;
- een gezin met hoogopgeleide ouders gemiddeld 2153 woorden per uur hoort.
 

Als ouder heb je een grote invloed op de woordenschat van je kind. Met een goede woordenschat kan je kind beter leren. Het is, zeker voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand, dus belangrijk om veel tijd te steken in het aanleren van nieuwe woorden.