maandag 7 april 2014

Sensorische integratiestoornis: ondergevoelig zijn voor prikkels

Als je kind een ontwikkelingsachterstand heeft, kan er sprake zijn van een sensorische integratiestoornis. De hersenen kunnen dan de boodschappen die via de zintuigen binnenkomen niet goed verwerken. Je kind heeft daardoor moeite om op een adequate manier te reageren op de omgeving. Een manier waarop zich dat kan uiten is dat het te weinig gevoelig is voor prikkels. Kinderen die ondergevoelig zijn, komen moeilijk in actie of trekken zich terug omdat ze niet weten wat ze moeten doen. Deze kinderen storen zich niet snel aan prikkels uit de omgeving, het lijkt simpelweg hun aandacht niet te trekken. Omdat deze kinderen vaak rustig en passief zijn en zich eerder terugtrekken dan storend gedrag vertonen, worden ze makkelijk over het hoofd gezien de klas. Het is belangrijk om juist deze kinderen te helpen alert te blijven door ze op tijd voldoende sensorisch te prikkelen.

Kinderen die ondergevoelig zijn voor prikkels reageren te weinig of te langzaam op de informatie die zij binnenkrijgen. Het lijkt wel of de drempel voor prikkels bij deze kinderen veel hoger is dan normaal. Ze lijken hun lichaam niet goed te voelen en hebben vaak ook een lage spierspanning. Ze kunnen als er geen duidelijke lichamelijke stimulans is makkelijk wegzakken en moeite hebben om hun aandacht ergens bij te houden. In de klas kunnen deze kinderen wat afwezig en teruggetrokken zijn en moeite hebben om tot actie over te gaan. Ook kunnen ze signalen missen die andere kinderen geven, tegen tafels aanlopen omdat ze niet opgemerkt worden of zich makkelijk verwonden omdat pijnprikkels onvoldoende binnenkomen. Hun thermostaat staat als het ware te laag afgesteld. Deze kinderen hebben hulp nodig om geactiveerd te worden en een normaal niveau van alertheid te bereiken.

Wat kun je doen?
Het is allereerst van belang om goed uit te laten zoeken wat er precies aan de hand is met je kind door een fysiotherapeut of ergotherapeut die gespecialiseerd is in sensorische integratie bij kinderen. Deze kan advies geven over de juiste behandeling. Deze behandeling zal voornamelijk bestaan uit spel waarbij een sensorische reactie wordt uitgelokt zodat het kind beter leert reageren.
Als er eenmaal goed in kaart is gebracht wat het probleem is, kun je als ouder ook thuis aan de slag door samen actieve spelletjes te doen die de zintuigen prikkelen.Ook op school is het belangrijk dat er voldoende rekening gehouden wordt met je kind en dat de leerkrachten het mogelijk maken dat je kind voldoende lichamelijke prikkels krijgt om bij de les te kunnen blijven. Je kan dan bijvoorbeeld denken aan werkjes maken afwisselen met even op de trampoline mogen springen, even met de handen onder de kraan of kleien. 

Een sensorische integratiestoornis heeft grote invloed op het functioneren van je kind. Het kan zorgen voor gedragsproblemen, sociale problemen en moeite met leren. Helaas is over dit onderwerp nog te weinig bekend bij hulpverleners of leerkrachten in het onderwijs en wordt deze stoornis nog vaak over het hoofd gezien. Wacht, als je het idee hebt dat jouw kind hier last van heeft, daarom niet af, maar informeer jezelf over dit onderwerp, zodat je gerichte hulp voor je kind kunt zoeken en zelf thuis aan de slag kunt. Een onmisbaar boek hierbij is uit de Pas van Carol Stock Kranowitz waarin de theorie van sensorische integratiestoornis wordt uitgelegd en Met plezier uit de Pas van dezelfde schrijfster, die vol staat met activiteiten en spelletjes die je thuis of op school kunt doen. 
Handige informatie over de gevolgen van sensorische integratiestoornis in de klas is hier te vinden : afstudeeronderzoek