dinsdag 8 december 2015

ABA: hoe leer je nieuwe vaardigheden aan?
ABA staat voor Applied Behavioral Analysis en betekent toegepaste gedragsanalyse. De methode is al in de jaren 60 ontwikkeld  en wordt in meerdere landen al jarenlang succesvol toegepast bij kinderen met autisme en/of een ontwikkelingsachterstand. Ook in Nederland wordt ABA steeds meer gebruikt. Uit wetenschappelijk onderzoek blijk dat dat deze vorm van begeleiding heel effectief is in het aanleren van nieuwe vaardigheden bij kinderen. 

Uit de gedragswetenschappen is bekend dat mensen het beste nieuw gedrag aanleren als ze gemotiveerd zijn, als er iets belonends volgt op het nieuwe gedrag. Bij ABA worden vaardigheden die een kind wil aanleren, opgedeeld in kleinere deelvaardigheden die vervolgens intensief geoefend worden met een begeleider. De begeleider biedt de hulp die het kind nodig heeft waardoor het nieuwe gedrag foutloos geleerd kan worden. Dit wordt op zo'n manier gedaan dat het kind aanvankelijk steeds succeservaringen opdoet en gewenst gedrag beloond wordt. Dit werkt motiverend en vergroot het zelfvertrouwen. Je kind zal dit gedrag in de toekomst vaker willen laten zien. 

Kinderen met een ontwikkelingsachterstand leren vaak niet vanzelf. Het extra stimuleren van vaardigheden en de oefeningen in kleine stapjes aanbieden is dan ook belangrijk. ABA is een effectieve methode om allerlei nieuwe dingen aan te leren, zoals sociale-, cognitieve- en motorische vaardigheden. Ook kan ongewenst gedrag, zoals agressie, met deze methode verminderd worden. 


Er is al veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit van deze methode. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat kinderen die ABA begeleiding kregen, significant meer vooruitgang lieten zien dan kinderen waarbij deze methode niet werd toegepast.

Alhoewel ABA in Nederland nog niet zo bekend is als in bijvoorbeeld de VS of in Engeland, zijn er in hier ook steeds meer instellingen te vinden die ABA aanbieden. Als je meer informatie wilt over deze methode en eventuele begeleiding voor je kind kun je o.a. bij deze sites terecht. Hier kun je ook filmpjes bekijken om een beter beeld te krijgen van de methode en de positieve  resultaten die het oplevert.

www.aba-instituut.nl
abacentrum.nl
abaexpertisecentrum.nl
www.aba-psychologen.nl